Odpad tvoríme my všetci.
Zisti viac a prevezmi zaň zodpovednosť!
next section
MATERIÁL Tak bežný obal a pritom tak zložitý. Jeho úlohou nie je len chrániť potravinu vo vnútri obalu pred poškodením, ale aj uchovávať jej výživové hodnoty. Tento obal je z hľadiska zloženia tvorený niekoľkými druhmi vrstveného plastu s rôznymi vlastnosťami. RECYKLÁCIA Keď vznikne ako odpad, po skonzumovaní potraviny, tak sa stáva nerecyklovateľným obalom. Čo však môžeme urobiť je, že oddelíme kovové spony a tie sú ako železný kov výborne recyklované. Samotné črievko však patrí do komunálneho odpadu (čierny kontajner). ŽIVOTNOSŤ Ako komunálny odpad, sa črievko uloží na skládku alebo poputuje do spaľovne. Doba rozkladu/rozpadu v životnom prostredí sa predpokladá na 100-300 rokov . Tato časť patrí do kovu.
ŽIVOTNOSŤ Napriek tomu, že sa u nás PET fľaše separujú, často končia v komunálnom odpade alebo v okolitej prírode. Odhadovaná doba rozkladu /rozpadu v životnom prostredí je viac ako 1000 rokov . MATERIÁL PET fľaša je jeden z najznámejších typov obalového materiálu pre nápoje. PET je polymér vyrobený z ropy, z fosílneho zdroja, ktorý je neobnoviteľný. RECYKLÁCIA Hlavnou výhodou PET ako materiálu je, že ho možno úplne recyklovať, nie však donekonečna. Jeho vlastnosti opakovaným spracúvaním degradujú a do mnohých výrobkov sa tak musí vždy pridať aj nový plast. Produkty s označením PET patria do triedeného zberu (žltý kontajner).
RECYKLÁCIA PVC sa v našich podmienkach veľmi nerecykluje . Niektoré kvetináče sú však vyrobené z recyklovaného materiálu. V takom prípade je toto už jeho posledná fáza a bohužial sa nedá znovu recyklovať. Preto kvetináč patrí do komunálneho odpadu (čierny kontajner). MATERIÁL Kvetináč je tvorený z niekoľkých druhov plastov, veľakrát aj z PVC (polyvinylchlorid), ktorý obsahuje chlórované zmesi, ktoré sú karcinogénne. Tato časť patrí do kompostu. ŽIVOTNOSŤ Vyhodený kvetináč sa uloží na skládku alebo poputuje do spaľovne. Ak by skončil pohodený v prírode jeho odhadovaná doba rozkladu/rozpadu môže byť v rozmedzí 100-1000 rokov.

Pripravujeme

Pripravujeme

Pripravujeme

Pripravujeme

Pripravujeme

Pripravujeme

MATERIÁL
Tak bežný obal a pritom tak zložitý. Jeho úlohou nie je len chrániť potravinu vo vnútri obalu pred poškodením, ale aj uchovávať jej výživové hodnoty. Tento obal je z hľadiska zloženia tvorený niekoľkými druhmi vrstveného plastu s rôznymi vlastnosťami.

RECYKLÁCIA
Keď vznikne ako odpad, po skonzumovaní potraviny, tak sa stáva nerecyklovateľným obalom. Čo však môžeme urobiť je, že oddelíme kovové spony a tie sú ako železný
kov výborne recyklované. Samotné črievko však patrí do komunálneho odpadu (čierny kontajner).

ŽIVOTNOSŤ
Ako komunálny odpad, sa črievko uloží na skládku alebo poputuje do spaľovne. Doba rozkladu/rozpadu v životnom prostredí sa predpokladá na 100-300 rokov.

ŽIVOTNOSŤ
Napriek tomu, že sa u nás PET fľaše separujú, často končia v komunálnom odpade alebo   okolitej prírode. Odhadovaná doba rozkladu /rozpadu v životnom prostredí je viac ako 1000 rokov.

MATERIÁL
PET fľaša je jeden z najznámejších typov obalového materiálu pre nápoje. PET je polymér vyrobený z ropy, z fosílneho zdroja, ktorý je neobnoviteľný.

RECYKLÁCIA
Hlavnou výhodou PET ako materiálu je, že ho možno úplne recyklovať, nie však donekonečna. Jeho vlastnosti opakovaným spracúvaním degradujú a do mnohých výrobkov sa tak musí vždy pridať aj nový plast. Produkty s označením PET patria
do triedeného zberu (žltý kontajner).

RECYKLÁCIA
PVC sa v našich podmienkach veľmi nerecykluje. Niektoré kvetináče sú však vyrobené z recyklovaného materiálu. V takom prípade je toto už jeho posledná fáza a bohužial sa nedá znovu recyklovať. Preto kvetináč patrí do komunálneho odpadu (čierny kontajner).

MATERIÁL
Kvetináč je tvorený z niekoľkých druhov plastov, veľakrát aj z PVC (polyvinylchlorid), ktorý obsahuje chlórované zmesi, ktoré sú karcinogénne. Tato časť patrí do kompostu.

ŽIVOTNOSŤ
Vyhodený kvetináč sa uloží na skládku alebo poputuje do spaľovne. Ak by skončil pohodený v prírode jeho odhadovaná doba rozkladu/rozpadu môže byť v rozmedzí
100-1000 rokov.

next section

MIESTA PREČ
Kde sa náš odpad stráca? Aké sú možnosti jeho spracovania a ako predísť jeho tvorbe?

MIESTA PREČ
Slovensko každoročne vyprodukuje viac ako 2 mil. ton zmesového komunálneho odpadu. Odpadu, ktorý produkujú domácnosti. 55% tohto odpadu končí na skládkach odpadu, kde ho ukladáme na povrch zeme. Míňame svoje prírodné zdroje, ktoré sú v mnohých prípadoch neobnoviteľné a ich spotreba každoročne exponenciálne rastie. Ľudia neprijímajú zodpovednosť za tvorbu odpadu, ich vzťah s odpadom končí v bode jeho vyhodenia do smetného koša. Majú pocit, že odpad zmizne na MIESTA PREČ. Preto sa INCIEN rozhodol vytvoriť kampaň MIESTA „PREČ“ – mapu miest, kde sa náš odpad stráca. Mapa miest je tvorená prevádzkami po celom Slovensku, ukáže Vám príbehy a informácie, aby sme už nikdy nemuseli povedať, že nemá zmysel riešiť problémy s odpadmi.

zatvoriť
next section

CIRKULÁRNA  MAPA
Táto cirkulárna mapa je návodom, ako s odpadom nakladať zodpovednejšie.

CIRKULÁRNA MAPA
Táto cirkulárna mapa je návodom, ako s odpadom nakladať zodpovednejšie. Obsahuje zoznam miest významných pre cirkulárnu ekonomiku (obehové hospodárstvo), cieľom ktorej je odpad nevytvárať, ale naopak, využívať ho ako zdroj materiálu alebo energie. Cirkulárna ekonomika sa snaží vytvárať služby a miesta, ktoré nám pomáhajú predchádzať vzniku odpadu: centrá opätovného použitia, knižnice, komunitné kompostoviská, bezobalové obchody. Cirkulárna mapa má pomôcť všetkým zodpovedným obyvateľom a návštevníkom miest, ktorí sa chcú dozvedieť, kam sa stráca odpad, ktorý denne vyprodukujú.

Cirkulárna mapa Bratislavy je výstupom podujatia WhatCity? Mesto bez odpadu (18-19.10. 2019), ktoré zorganizovali občianske združenie Punkt a nezisková organizácia Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Ministerstvo životného prostredia SR. Podujatie sa venovalo téme cirkulárnej ekonomiky s cieľom poukázať na dôležitosť zodpovedného nakladania s odpadom a vyzdvihnúť riešenia, kedy sa odpad stáva znova zdrojom. V rámci podujatia sa uskutočnil odborný workshop pre samosprávy a netradičná exkurzia pre verejnosť po miestach, kde odpad končí alebo dostáva druhú šancu.

zatvoriť

O NÁS

Nezisková organizácia INCIEN sa venuje zvyšovaniu povedomia a zavádzaniu princípov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Pomáhame firmám, samosprávam a ľuďom tvoriť menej odpadu. A ten, ktorý vytvoria, im pomôžeme premeniť na surovinu a zdroj. Navrhujeme a zavádzame zmeny, ktoré môžeme robiť od dnes. Ako odborníčky pomáhame meniť hospodárstvo tak, aby už nefungovalo na úkor životného prostredia a klímy. Spájame a vzdelávame všetkých, ktorí chcú zanechať svet v lepšom stave, v akom ho našli.

Projekt vznikol v spolupráci organizácie INCIEN, a produkcie dokumentárneho filmu Odpad sme my.

Pripravovaný dokumentárny film Odpad sme my, vytvára komplexný obraz o našom „svete odpadu“, ponúka pohľad do zákulisia miest, kde sa odpad produkuje, spracúva, „mizne“. Nie všetko všetko sa však dá znovu použiť, alebo zrecyklovať. Preto film poukazuje na to, že musíme hlavne obmedziť svoju spotrebu a “recyklovať” svoje myslenie.

next section

PARTNERI

Autori projektu

Projekt vznikol vďaka podpore

Partneri Cirkulárnej mapy