Odpad sme MY, kde je jeho MIESTO PREČ? -
Zisti viac a prevezmi zaň zodpovednosť!
next section
Črievko
PET fľaša
Kvetináč
Pokladničný blok
Papierová taška
Kartónová krabica
Zrkadlo
Flaša od vína
Keramická šálka
Cigaretový ohorok
Plienka
Obal z čipsov
Plechovka od nápoja
Konzerva
Alobal
Vreckovka
Zvyšky zeleniny a ovocia
Kosť
Televízor
Mobil
Batérie
Tričko
Nohavice
Topánky

MATERIÁL
Bežný a pritom zložitý obal, ktorý chráni potravinu vo vnútri. Je tvorený niekoľkými druhmi vrstveného plastu s rôznymi vlastnosťami.

RECYKLÁCIA
Po skonzumovaní potraviny vznikne nerecyklovateľný odpad, ktorý patrí
do zmesového komunálneho odpadu (čierny kontajner). Čo však môžeme urobiť je, že oddelíme kovové spony, ktoré sú ako kov výborne recyklovateľné.

DOBA ROZKLADU
Črievko ako nerecyklovateľný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu, odkiaľ putuje na skládku alebo do spaľovne. Doba rozkladu na mikroplasty v prírode je 100-300 rokov.

Spony na črievku patria do KOVU.

DOBA ROZKLADU
PET fľaše vieme triediť a následne efektívne recyklovať, ale napriek tomu často končia v komunálnom odpade alebo v prírode, kde sa môžu rozkladať viac ako 1000 rokov.

MATERIÁL
PET fľaša, jeden z najznámejších obalov na nápoje. PET je polymér vyrobený z neobnoviteľného fosílneho zdroja – z ropy.

RECYKLÁCIA
Dá sa dobre recyklovať, nie však donekonečna. Jeho vlastnosti sa opakovaným spracúvaním degradujú a do mnohých výrobkov sa tak musí vždy pridať aj nový plast. PET produkty patria do triedeného zberu (žltý kontajner).

RECYKLÁCIA
PVC sa v našich podmienkach veľmi nerecykluje. Väčšina kvetináčov je vyrobená z už recyklovaného materiálu. Vtedy je toto už jeho posledná fáza, bohužiaľ, sa nedá znovu recyklovať. Preto kvetináč patrí do zmesového odpadu (čierny kontajner).

MATERIÁL
Kvetináč môže byť vyrobený z rôznych plastov, zmesových, často aj z PVC (polyvinylchlorid), ktorý obsahuje karcinogénne chlórované zmesi. Tie sú nebezpečné v prípade uvoľnenia do prostredia, napríklad spaľovaním.

DOBA ROZKLADU
Vyhodený kvetináč ide na skládku alebo do spaľovne. Ak by skončil pohodený v prírode, rozkladal by sa tam 100 – 1000 rokov, na mikroplasty.

Zemina a rastlina patria do KOMPOSTU.

DOBA ROZKLADU
Informácie o dĺžke rozkladu účteniek nie sú dostupné. Určite je to dlhšie ako pri bežnom papieri, keďže termopapier je odolnejší. Chemikálie v ňom môžu uniknúť do prostredia. Budúcnosť patrí elektronickým dokladom.

RECYKLÁCIA
Termopapier NEPATRÍ do triedeného zberu – modrého kontajnera. Obsahuje chemikálie, tzv. BPA látky, ktoré spôsobujú problémy pri recyklácii a škodia nášmu zdraviu.

MATERIÁL
V dnešnej dobe je už väčšina účteniek, dokladov, vyrobená z termopapiera.

MATERIÁL
Papier je síce prírodný materiál, celulóza, ale väčšina papierových tašiek sa využije iba raz. Je to neohľaduplné k planéte a výsledkom je kopa odpadu.

RECYKLÁCIA
Papier je dobre recyklovateľný. Každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 4000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1500 litrov oleja. No väčší efekt preto má, ak produkty nepoužijeme iba jeden krát, ale opakovane.

DOBA ROZKLADU
Rozklad klasickej papierovej tašky, ktorá nie je potiahnutá tenkou plastovou vrstvou, trvá v prírode či na skládke pár týždňov, až pár mesiacov.

RECYKLÁCIA
Kartón môže byť opakovane recyklovaný a použitý opätovne vo výrobe nového kartónu alebo lepenky. Problémom pri triedenom zbere je, že krabice nerozkladáme a nestláčame. Vzduch tak zaberá miesto a berie šancu na recykláciu ďalším výrobkom. Vzduch tvorí až 30% objemu kontajnera, preto nestačí krabice správne triediť, ale treba ich aj STLAČIŤ.

DOBA ROZKLADU
Rozklad krabice, ktorá nie je potiahnutá tenkou vrstvou plastu, trvá v prírode alebo na skládke niekoľko mesiacov, záleží aj od hrúbky kartónu.

MATERIÁL
Kartón je kvalitný odolný papier, ktorý si spájame s obalovými krabicami. Môžeme ho použiť aj na výrobu nábytku, dekorácií či hračiek.

RECYKLÁCIA
Ide o pokovované sklo, nevhodné na recykláciu bežného komunálneho skleného odpadu. Veľké zrkadlá patria na zberný dvor, malé môžu ísť do zmesového odpadu. Rovnako do triedeného odpadu na sklo nepatrí autosklo, varné, borosilikátové či drôtené sklo. Všetky tieto druhy skla majú rôzne vlastnosti a tým odlišné druhy recyklácie.

Obal zrkadla je väčšinou vyrobený z plastu. Preto táto časť patrí do PLASTU.

DOBA ROZKLADU
Základ zrkadla tvorí obyčajné sklo, jeho rozklad v prírode je takmer nemožný.

MATERIÁL
I keď sa to nezdá, ale zrkadlo nie je obyčajné sklo. Odraz v zrkadle je možný vďaka kovovej (zvyčajne hliníkovej) vrstve, ktorá sa dá iba ťažko oddeliť od skla.

MATERIÁL
Sklo je tvrdý, no zároveň krehký materiál. Jeho základom sú čistý kremičitý piesok, oxid vápenatý, uhličitan sodný (draselný), oxid hlinitý a črepy skla z triedeného odpadu. Suroviny sa tavia v sklárskej peci a pridávajú sa k nim prísady, ktoré sklo napríklad zafarbia.

DOBA ROZKLADU
V prírode je rozklad skla skoro nemožný. Stáva sa akoby nerozložiteľným minerálom.

Hliníková časť okolo hrdla flaše patrí do PLASTU.

RECYKLÁCIA
Je to skvelý materiál, ktorý možno recyklovať donekonečna bez straty kvality. Pri triedení nemusíte etikety z fliaš odlepovať, recyklátor ich ľahko oddelí vodným kúpeľom.

RECYKLÁCIA
Pri recyklácii skla robí keramika problém, preto všetky rozbité keramické výrobky patria do zmesového odpadu. Obkladačky a dlažba patria do drobného stavebného odpadu. Spolu s betónom a tehlami sa drvia a môžu sa znovu použiť, nie však už na výrobu keramiky.

MATERIÁL
Keramika nie je sklo. Vzniká väčšinou pálením hliny, kde sa piesok pridáva len ako prímes. Na ochranu či dekoráciu keramických výrobkov sa používa aj glazúra.

ROZKLADU
Keramika je krehká, často sa rozpadne pri páde či údere. Vo voľnej prírode, na skládke na ňu vplýva voda, vzduch, teplo a prebieha chemický rozklad. Pri glazovanej keramike môže rozklad trvať tisíce rokov.

MATERIÁL
Problémom sú najmä filtre vyrobené z plastového materiálu, nasiaknuté ťažkými kovmi, nikotínom, chemikáliami. Znečisťujú životné prostredie a škodia rastlinám, zvieratám a ľuďom. Odhadom končí v koši len treti- na ohorkov z cigariet. Miliardy kusov ročne zostávajú pohodené na ulici alebo v prírode.

DOBA ROZKLADU
Rozpad filtrov na mikroplasty môže trvať aj viac ako 10 rokov.

RECYKLÁCIA
Ich recyklácia je technicky a finančne náročná. Na Sloven- sku ich nerecyklu- jeme.

RECYKLÁCIA
Vďaka zloženiu je recyklácia kompliko- vaná, a preto väčšina plienok končí na skládkach. Jedno dieťa po sebe zanechá približne 1 tonu plienkového odpadu. Spolu so ženskými menštruačnými produktmi tvorí tento odpad až 3% komunálneho odpadu v EÚ.

DOBA ROZKLADU
Rozklad na mikroplasty môže trvať 250 – 450 rokov.

MATERIÁL
Plienka je prvý jednorazový odpad, ktorý vytvoríme, v podstate hneď po narodení a v prvých rokoch života. Bežne je vyrobená z plastu, celulózy a špeciálnych chemických prímesí, ktoré zadržia
a vstrebú vlhkosť a tekutiny 🙂

RECYKLÁCIA
Materiály sa od seba nedajú jednoducho oddeliť, a ich recyklácia by bola finančne a technologicky náročná. Aktuálne sa na Slovensku nerecyklujú a patria do zmesového odpadu. Týka sa to všetkých podobných kompozitných obalov, okrem tetrapakov. Tie majú iné zloženie a aj u nás sa recyklujú.

DOBA ROZKLADU
Odhodený obal od lupienkov sa vo voľnej prírode, na skládke rozpadá na mikroplasty desiatky rokov.

MATERIÁL
Obaly na lupienky sú väčšinou nepriehľadné s postriebreným vnútrom. Je to plast alebo kov Odpoveď je, že oba materiály. Obal tvoria vrstvy rôznych plastov a vnútro je potiahnuté tenkou vrstvou kovu. Ide o kompozitný materiál, ktorého zloženie zabezpečí chrumkavosť a chuť čipsov.

DOBA ROZKLADU
Na rozdiel od skla alebo plastu je jeho rozklad vo voľnej prírode viditeľný voľným okom. To, čomu vravíme hrdza, je oxidácia kovu. Rozklad klasickej plechovky vo voľnej prírode môže trvať 60 až 200 rokov.

MATERIÁL
Vyrába sa z hliníka, ktorý je jeden z najžiadanejších kovov na trhu, a preto plechovky odovzdávame na recykláciu.

RECYKLÁCIA
Tento materiál je donekonečna recyklovateľný bez straty kvality.

MATERIÁL
Je to železný obal.

RECYKLÁCIA
Na rozdiel od hliníkových obalov sú konzervy magnetické, a preto sa dotrieďujú pomocou magnetu. Hliník zase pomocou elektrostatickej indukcie.

DOBA ROZKLADU
Tak ako pri hliníku, rozklad konzervy trvá približne 60 rokov.

MATERIÁL
Alobal je tenká hliníková fólia a patrí do triedeného odpadu.

Papierová rolka patrí do PAPIERA.

DOBA ROZKLADU
Rozklad alobalu vo voľnej prírode trvá približne 60 až 100 rokov.

RECYKLÁCIA
Menšie znečistenie jedlom či olejom recyklácii neprekáža. Zvyšky zhoria počas tavenia pri teplote takmer 700 °C.

DOBA ROZKLADU
Papierová vreckovka sa v prírode bežne rozloží do 3 mesiacov.

Papierová krabica patrí do PAPIERA. Pozor na pogumovaný papier, ktorý ako kompozit patrí do KOMUNÁLU.

KOMPOSTOVANIE
Pre absorbčnú vlastnosť sú vreckovky nevhodné na recykláciu a zároveň môžu byť kontaminované “biologickým odpadom.” V malom množstve sa môžu kompostovať, ak neobsahujú zvyšky rôznych syntetických látok.

MATERIÁL
Vreckovka je vyrobená zo špeciálneho papiera, ktorý je určený na styk s mokrým povrchom a vie dobre absorbovať tekutiny.

KOMPOSTOVANIE
Neskonzumované šupky sú biologicky rozložiteľný odpad vhodný na kompostovanie. Dať ich môžeme do vermikompostéra, elektrického kompostéra, domáceho záhrad- ného kompostéra, prípadne posielame do kompostárne. Dajú sa dobre zhodnotiť aj v bioplynových staniciach.

DOBA ROZKLADU
Rozklad záleží od druhu potraviny a podmienok kompostovania, no bežne v prírode trvá do 2 mesiacov. Môžeme sa riadiť heslom: „Všetko, čo z prírody pochádza sa aj do prírody vráti.“

MATERIÁL
Šupka je vonkajší ochranný obal organického pôvodu. Jej hrúbka záleží od druhu zeleniny či ovocia.

MATERIÁL
Kosť zostáva ako odpad po konzumácii mäsa. Zaraďujeme tento odpad ako kuchynský biologicky rozložiteľný odpad, živočíšneho pôvodu.

DOBA ROZKLADU
Dĺžka rozkladu kostí závisí od rozmerov. Veľké kosti sa v prírode môžu rozkladať aj niekoľko 100 až tisíc rokov.

KOMPOSTOVANIE
Kosti sú živočíšneho pôvodu a nie sú vhodné do domáceho kompostéra pre riziko, že obsahujú živočíšne patogény/baktérie. Do priemyselnej kompostárne môžu ísť iba s povolením samosprávy. Miestna kompostáreň musí mať takzvanú hygienizačnú jednotku, ktorá patogény zničí, to znamená, že takýto odpad bude určitú dobu držaný pri teplote približne 70 stupňov.

MATERIÁL
Je to elektronické zariadenie obsahujúce rôznorodé materiály, kovy a plasty. Základom obrazovky je sklo, ale nie v čistej forme, ako napr. vo fľaši. Obrazovku tvoria vrstvy plastovej fólie, skla a špeciálnej luminofórnej vrstvy, ktorá obsahuje ťažké kovy, napríklad olovo.

DOBA ROZKLADU
Na skládke končia najmä sklenené časti, ktorých dĺžka rozpadu môže byť tisícky rokov. Plastové rámy a elektročasti sa dajú recyklovať.

RECYKLÁCIA
Televízory sa odovzdávajú v mieste zberu elektroodpadu. Môžete ich odniesť aj do predajne elektra, ktoré majú povinnosť zbierať tento druh odpadu. Pri recyklácii sa ručne oddelia jednotlivé časti tvrdé plasty, sklenené časti, skrutky a rámy. Obrazovky môžu vážiť aj 12 kg, sú nerecyklovateľné, lebo sú z vrstveného materiálu ako plast, sklo a rôzne chemické látky.

MATERIÁL
Je to elektronické zariadenie obsahujúce množstvo vzácnych kovov, ale aj škodlivých toxínov. Odhodené telefóny môžu spôsobiť kontamináciu vody či pôdy, a poškodiť zdravie ľudí a zvierat.

DOBA ROZKLADU
Rozpad krycích plastov z mobilov na mikroplasty môže trvať stovky rokov. Toxíny, ale aj vzácne kovy, ako zlato a platina, môžu zostať v prírode naveky, a zároveň tým strácame vzácne zdroje, ktoré by sa mohli nahradiť ťažbu.

RECYKLÁCIA
Staré telefóny je dôležité odovzdať do zberu elektroodpadu. Všetky využiteľné materiály dostanú šancu na nový život, keďže recyklácia starých mobilov je tech- nicky a finančne efektívna.

RECYKLÁCIA
Všetky kovy, aj kyselinu, je možné recyklovať a použiť opakovane.

MATERIÁL
Chemický kokteil v batérii je nebezpečný odpad, ktorý tvoria ťažké kovy, ako nikel, ortuť a kadmium, ale aj kyselina sírová.

DOBA ROZKLADU
Na skládke sa batérie rozkladajú okolo 250 rokov, ale uniknuté nebezpečné látky zostávajú v pôde a vo vode oveľa dlhšie. Preto batérie nesmú končiť v zmesovom odpade a v prírode.

RECYKLÁCIA
Recyklácia textilu na textil nie je jednoduchá, vlákna výrazne strácajú kvalitu. Na nové oblečenie je takto zrecyklovaných iba 1% textilného odpadu vo svete. Existuje len pár firiem na svete, ktoré vedia recyklovať textil na opätovne použiteľné vlákna na výrobu oblečenia. Recykláciu komplikuje fakt, že textil je často zmes rôznych materiálov, napríklad tkaný plast, bavlna, guma a iné prídavné látky.

DOBA ROZKLADU
Dĺžka rozkladu v prírode a na skládkach závisí od zloženia a môže trvať aj pár desiatok rokov. Kupujme teda menej oblečenia a uprednostňujme kvalitné kusy, ktoré dlho vynosíme. V prípade čistej bavlny alebo ľanu bez chemického farbenia, rozklad môže trvať 2 roky.

MATERIÁL
Tričko bežne býva vyrobené z bavlnenej tkaniny, často so syntetickou prímesou. Textilný odpad sa dá odovzdať do špeciálnych zberných nádob a nemusí ísť na skládku alebo do spaľovne. Odovzdané kúsky v dobrom stave putujú z kontajnerov na predaj alebo na charitu. Nenositeľné kúsky je možné zrecyklovať.

MATERIÁL
Džínsy sú zvyčajne z materiálu nazvaného Denim. Je to pevná tkaná bavlnená textília, niekedy obsahujúca prímesi ako elastan alebo polyester. Výroba džínsov je veľmi náročná a môže škodiť ľuďom, ktorí ich vyrábajú a aj životnému prostrediu. Od vypestovania bavlny, cez výrobu, až po pravidelné pranie sa na jedny bežné džínsy môže spotrebovať aj 10 000 litrov vody.

RECYKLÁCIA
Existuje pár firiem, ktoré vedia spraviť zo starých riflí nové. Efektívnu recykláciu kompli- kujú nielen zmesi rôznych materiálov, ale aj nity, ozdoby a škodlivé látky používané vo výrobe. Po odovzdaní do kontajnerov na textil putujú na charitu alebo sa z nich môže vyrobiť viacúčelová trhanina. Zaujímavé veci sa dajú z džínsov vyrobiť aj pomocou upcyklácie – kreatívneho opätovného použitia.

DOBA ROZKLADU
Rozklad čisto bavlnených riflí na skládke trvá asi jeden rok a záleží na prostredí. Bavlna je organického pôvodu a pri rozklade sa uvoľňuje nebezpečný skleníkový plyn – metán a škodliviny použité vo výrobe.

DOBA ROZKLADU
Topánky končia na skládkach, v spaľovniach a v prírode. Dĺžka rozkladu záleží od použitých materiálov a prostredia, a môže trvať niekoľko desiatok až stoviek rokov. Preto uprednostňujme nadčasové topánky, ktoré dlho vydržia a dajú sa ľahko opravovať. Riešením je nechcené topánky v dobrom stave darovať, predať alebo vhodiť do zberného kontajnera na textil.

MATERIÁL
Obuv je kombináciou viacerých materiálov. Najčastejšie je to koža, rôzne plasty, tkaniny, guma či drevo. Pracovné topánky môžu mať pre bezpečnosť v podrážke oceľ.

RECYKLÁCIA
V roku 2019 bolo celosvetovo vyrobených viac ako 24 miliárd párov topánok. Nepotrebná obuv sa ťažko recykluje pre jej zloženie a náročné oddelenie jednotlivých materiálov. Na svete existuje len pár recyklačných programov pre tento druh odpadu. Svojím zložením mohli by byť vhodné na výrobu tuhého alternatívneho paliva do cementární.

next section
MIESTA PREČ
Kde sa náš odpad stráca? Aké sú možnosti jeho spracovania a ako predísť jeho tvorbe?

MIESTA PREČ
Slovensko každoročne vyprodukuje viac ako 2 mil. ton zmesového komunálneho odpadu. Odpadu, ktorý produkujú domácnosti. 55% tohto odpadu končí na skládkach odpadu, kde ho ukladáme na povrch zeme. Míňame svoje prírodné zdroje, ktoré sú v mnohých prípadoch neobnoviteľné a ich spotreba každoročne exponenciálne rastie. Ľudia neprijímajú zodpovednosť za tvorbu odpadu, ich vzťah s odpadom končí v bode jeho vyhodenia do smetného koša. Majú pocit, že odpad zmizne na MIESTA PREČ. Preto sa INCIEN rozhodol vytvoriť kampaň MIESTA „PREČ“ – mapu miest, kde sa náš odpad stráca. Mapa miest je tvorená prevádzkami po celom Slovensku, ukáže Vám príbehy a informácie, aby sme už nikdy nemuseli povedať, že nemá zmysel riešiť problémy s odpadmi.

zatvoriť
next section
Mapa miest, kde nájdete bezobalové obchody,
kompostoviská, požičovne, opravovne, ...
CIRKULÁRNA  MAPA
Táto cirkulárna mapa je návodom, ako s odpadom nakladať zodpovednejšie.

CIRKULÁRNA MAPA
Táto cirkulárna mapa je návodom, ako s odpadom nakladať zodpovednejšie. Obsahuje zoznam miest významných pre cirkulárnu ekonomiku (obehové hospodárstvo), cieľom ktorej je odpad nevytvárať, ale naopak, využívať ho ako zdroj materiálu alebo energie. Cirkulárna ekonomika sa snaží vytvárať služby a miesta, ktoré nám pomáhajú predchádzať vzniku odpadu: centrá opätovného použitia, knižnice, komunitné kompostoviská, bezobalové obchody. Cirkulárna mapa má pomôcť všetkým zodpovedným obyvateľom a návštevníkom miest, ktorí sa chcú dozvedieť, kam sa stráca odpad, ktorý denne vyprodukujú.

Cirkulárna mapa Bratislavy je výstupom podujatia WhatCity? Mesto bez odpadu (18-19.10. 2019), ktoré zorganizovali občianske združenie Punkt a nezisková organizácia Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Ministerstvo životného prostredia SR. Podujatie sa venovalo téme cirkulárnej ekonomiky s cieľom poukázať na dôležitosť zodpovedného nakladania s odpadom a vyzdvihnúť riešenia, kedy sa odpad stáva znova zdrojom. V rámci podujatia sa uskutočnil odborný workshop pre samosprávy a netradičná exkurzia pre verejnosť po miestach, kde odpad končí alebo dostáva druhú šancu.

zatvoriť

O NÁS

Nezisková organizácia INCIEN sa venuje zvyšovaniu povedomia a zavádzaniu princípov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Pomáhame firmám, samosprávam a ľuďom tvoriť menej odpadu. A ten, ktorý vytvoria, im pomôžeme premeniť na surovinu a zdroj. Navrhujeme a zavádzame zmeny, ktoré môžeme robiť od dnes. Ako odborníčky pomáhame meniť hospodárstvo tak, aby už nefungovalo na úkor životného prostredia a klímy. Spájame a vzdelávame všetkých, ktorí chcú zanechať svet v lepšom stave, v akom ho našli.

Projekt vznikol v spolupráci organizácie INCIEN, a produkcie dokumentárneho filmu Odpad sme my.

Pripravovaný dokumentárny film Odpad sme my, vytvára komplexný obraz o našom „svete odpadu“, ponúka pohľad do zákulisia miest, kde sa odpad produkuje, spracúva, „mizne“. Nie všetko všetko sa však dá znovu použiť, alebo zrecyklovať. Preto film poukazuje na to, že musíme hlavne obmedziť svoju spotrebu a “recyklovať” svoje myslenie.

V roku 2021 na Deň Recyklácie Vznikla nová SPOLUPRÁCA V PROJEKTE MIESTA PREČ.
Novú iniciatívu tvoria INCIEN, Naturpack a Slovakia going zero waste.
Spojili sa s cieľom byť silnejším hlasom v spoločnej téme ODPADY.

next section

PARTNERI

Autori projektu

Partneri

Projekt vznikol vďaka podpore

Partneri Cirkulárnej mapy